Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Információszabadság

Partnerelégedettségi kérdőív.pdf

Partnerelégedettségi kérdőív.doc

Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

 

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szerkezetben

 Feltöltés alatt!

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok


Hivatalos név (teljes név)
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely
Szentendre
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
2000 Szentendre, Városház tér 3.
Postafiók: 2001 Szentendre, Pf. 54.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
06-26-300-407
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
06-26-816-144
06-26-816-127
Központi elektronikus levélcím

ugyfelszolgalat@szentendre.hu

A honlap URL-je
 
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Városi Ügyfélszolgálati Iroda: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel.szám: 06-26-300-407

Általános Ügyfélfogadás helye: Szentendre, 2000 Városház tér 3.


Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélszolgálati Iroda vezetője:
Zeller András
tel.: 26-300-407
e-mail: zeller.andras@szentendre.hu
fax: 

Az ügyfélfogadás rendje
Városi Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:
H: 8-20
K: 8-16
SZ: 8-16
Cs: 8-16
P: 8-12
Ebédidő: 12-13

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
H: 13-17
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8-16
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 8-12
Ebédidő: 12-13


Közzétételi egység: A szervezeti struktúraAdat megnevezése
Megjegyzés
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum


1. sz. melléklet                                                  

 

Közzétételi egység: A szerv vezetőiAdat megnevezése
Megjegyzés
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Polgármester: Verseghi-Nagy Miklós
Tel: 26/785-042
Fax: 26/816-127
titkarsag@ph.szentendre.hu


Általános alpolgármester: Petricskó Zoltán


Kulturális alpolgármester: Sólyomné Gyürk Dorottya
gyurk.dorottya@szentendre.hu

Városfejlesztési alpolgármester: dr. Török Balázs
torok.balazs@szentendre.hu

Jegyző: dr. Gerendás Gábor
Tel: 26/785-033
Fax: 26/816-144

Aljegyző: dr. Dóka Zsolt
Tel: 26/785-033
Fax: 26/816-144
dr.doka.zsolt@szentendre.hu


A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)


Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Szentendre Város Képviselő-testülete
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 

Adat megnevezése
Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.,
Tel:
Fax:
 
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel.:
 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
Tel: 06-26-501-444
 
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.
Tel: 06-26-310-766

Szentendre Város Óvodai Intézménye
2000 Szentendre, Pannónia utca 40.
Tel/fax: 06-26-500-473
 
Gondozási Központ Szentendre
Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Tel.:06-26-311-943
 
Ferenczy Múzeum
2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5.
Tel. / Fax.: 20/779-6657
 
Pest Megyei Könyvtár
2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.
Tel.: 26/310-222
Fax: 26/310-320
honlap: www.pmk.hu
e-mail: pmk@ella.hu
 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje1.3. Gazdálkodó szervezetek
Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek


1.4. Közalapítványok
Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok


Adat megnevezése
Megjegyzés
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Közalapítvány székhelye
Közalapítvány kezelő szervének tagjai
 
Egészséges Városért Közalapítvány
székhely: 2000 Szentendre Városház tér 3.
Tagjai: Gerőcs Katalin, Torba Judit, Aknay Jánosné, dr. Homor Zsuzsanna, dr. Morlin Eszter, dr. Pázmány Annamária, Stomp Ferencné

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány
székhely:2001 Szentendre, Pf. 63.
Alapító okirat

Tagjai: dr. Füzes Endre, Aknay János, Sólyomné Gyürk Dorottya, Boda Anna Mária, dr. Viga Gyula, dr. Bereczki Lóránt, dr. Cseri Miklós


Szentendréért Közalapítvány
székhelye: 2000 Szentendre Városház tér 3.
2000 Szentendre, Városház tér 3.
Tagjai: Verseghi-Nagy Miklós, Eredics Gábor, dr. Hernádi Emil, Bornemisza Miklós, Dragon József, Horváth-Hegyi Olivér, Torba Nándor, Vetési Kálmán, dr. Hamar Pálné

Szentendre Sportjáért Közalapítvány
Székhely: 2000 Szentendr, Városház tér 3.
Tagjai: Bornemisza Miklós, Tolonics Gyula, Trenka István, Erdélyi Tibor, Sólyom András, Tatai Tibor


1.5. Lapok
Közzétételi egység: LapokAdat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Szentendre és Vidéke Hetilap
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumtas J. utca 22.
Tel: 06-26-505-120
Fax: 06-26-312-647
 
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve


1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv


Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház utca 7.
Tel: 06-1-235-1700
Fax: 06-1-235-1704
hivatal@kmrkh.hu
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
lásd fennt
Ügyfélfogadás:
H: 8-16.30
K: 8-16.30
Sz: 8-16.30
Cs: 8-16.30
P: 8-14.00
 
 
                                                1.7. Költségvetési szervek
 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
 
Szentendre Városi Óvodák
Székhelye: 2000 Szentendre, Pannónia u. 3.
Tel.: 06-26-500-473
Vezető neve: Hajnal Szilvia
 
 
 
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
Székhelye: 2000 Szentendre, Hamvas B. u. 1.
Tel.: 06-26-310-766
Honlap:-
Vezető neve: Diószegi Istvánné
 
 
Gondozási Központ Szentendre
Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Tel.: 06-26-311-943
E-mail cím: -
Honlap: -
Vezető neve: Kecskésné Sipos Andrea
 
 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Székhelye: 2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
Tel.: 06-26-501-444
Fax: 06-26-312-287
E-mail cím: szei@szeirendelo.hu
Vezető neve: dr. Pázmány Annamária
 
Ferenczy Múzeum
Székhelye: 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5.
Tel./Fax: 20/779-6657
E-mail cím: titkarsag@femuz.hu
Honlap: www.femuz.hu
Vezető: Gulyás Gábor
 
 
Pest Megyei Könyvtár
Székhelye: 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.
Tel: 26/310-222
Fax: 26/310-320
honlap: www.pmk.hu
Vezető: Werner Ákos
 
 


2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
A törvények letölthetők a www.magyarorszag.hu weboldalról

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaKözzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok


Adat megnevezése
Megjegyzés
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként csoportosítva.


Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 

Hivatal/ügyintézés címszó alatt megtalálható

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Hivatal/ügyintézés címszó alatt megtalálható


Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 

Hivatal/ügyintézés címszó alatt megtalálható

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 
Hivatal/ügyintézés címszó alatt megtalálható
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
 
 

Hivatal/ügyintézés címszó alatt megtalálható

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
 

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
 
 
 
 


III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások


Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
Az alapító okiratok tartalmazzák a költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatásokat

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 
 
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke


Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Tájékoztató a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a fizető parkolási rendszert érintő adatokról letöltés


Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok


Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Szociális kalauz
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
 
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
ingyenes


Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
A testületi szerv ülésének helye:
2000 Szentendre, Városház tér 3.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)A testületi szerv döntéseinek felsorolása            

Határozatok

JegyzőkönyvekKözzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 
 

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

 

 
Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
 
 
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
 
 Nem áll rendelkezésre.


Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése
Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

                                                             

 Hirdetmények
 
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

Tájékoztató a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a fizető parkolási rendszert érintő adatokról

 


Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése


Adat megnevezése
Megjegyzés
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Önkormányzati és Szervezési Iroda
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2000 Szentendre Városház tér 3.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közgazdasági és Vagyon Iroda, személyügyi ref.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Ilyen adat nem áll rendelkezésre.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Ilyen adat nem áll rendelkezésre.


Közzétételi egység: Közzétételi listák


Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.


A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével elérhetővé tételével.
III. Gazdálkodási adatok


Adat megnevezése
Megjegyzés
Éves költségvetés
 
 

2010. évi költségvetés

2010. évi költségvetés melléklete

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés melléklete

2012. évi költségvetés

2013. évi költségvetés, melléklet

2014. évi költségvetés, melléklet

2015. évi költségvetés, melléklet

2016. évi költségvetés, melléklet

 
Számviteli törvény szerinti beszámoló
 

 

2010. évi I-IX. havi beszámoló, melléklet

2011. évi I-IX. havi beszámoló, melléklet

2012. évi I-IX. havi beszámoló, melléklet

 

 
Költségvetés végrehajtásáról beszámoló 
 

2010. évi zárszámadás, melléklet 

2011. évi zárszámadás, melléklet

2012. évi zárszámadás, melléklet

2013. évi zárszámadás, melléklet

2014. évi zárszámadás, melléklet

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

Személyi juttatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével


Szerződések

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések


Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


Pályázatok

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)


Közbeszerzések

Közzétételi egység: Működési statisztika


A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztése

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo