Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Megbízási szerződések

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozatával módosította Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és beszerzési szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat).

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat "Közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)" című VI. részének 4.1.2.3. pontja szerint a nettó 500.000 Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:272. § szerinti megbízási szerződést eredményező beszerzéseknél a beszerzést végző köteles a közpénzek hatékony és átlátható felhasználását megvalósítani, a szerződés vagy megrendelés előtt nem köteles legalább három, de köteles legalább egy írásos ajánlatot bekérni, kivéve vis maior helyzetek esetében, amikor nem kötelező a megelőző ajánlatkérés, de a rendkívüli sürgősség okát, valamint a szerződést vagy megrendelést a lehető legrövidebb időn belül dokumentálni kell.

A jegyző a 4.1.2.3 pont szerinti szerződések elektronikus másolatát a szerződéskötést követően haladéktalanul elhelyezi a város honlapján. 

A fentiek szerinti (2015. április 16. napját követően kötött) megbízási szerződéseket az alábbiakban tesszük közzé:

Szentendre Város Önkormányzatának megbízási szerződései A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal megbízási szerződései

J.P.Consulting Partners kft.


Megbízási szerződés
Megbízási szerződés

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés Vybaasco Kft.

Megbízási szerződés - adminisztratív feladatok

Bana Erzsbet megbizasi szerződés

Megbízási szerződés  - adminisztratív feladatok

Megbízási szerződés - turisztikai, városmarketing feladatok

Megbízási szerződés - takarítási feladatok
Megbízási szerződés - külterületi őr Megbízási szerződés - kommunikációs feladatok
Megbízási szerződés - Fire-Work Kft.
Megbízási szerződés - fotózási, videokészítési feladatok

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo