Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

 

 


 A szálláshely üzemeltetését és az abban bekövetkezett változásokat a kereskedő köteles bejelenteni a hatóságnál. Amennyiben a nyitvatartási idő módosul, akkor az újítást megelőző öt napban kell hivatalosan értesíteni a hatóságot erről a tényről.

 Eljáró iroda

Közigazgatási és Adó Iroda,

ügyintéző: Fényes Erika, Waldinger Enikő

tel.: 

E-mail: fenyes.erika@ph.szentendre.hu  waldinger.eniko@ph.szentendre.hu


Illetékességi terület:

Szentendre és Pilisszentlászló

 

Ügyleírás:

Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület

Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenési is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása

 

Szükséges dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
 • APEH-bejelentés a tevékenységről
 • aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
 • helyszínrajz

 

Az üzemeltetési engedély módosítása:

A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni. Ide tartozik:

 • cégnév
 • székhely
 • cégjegyzékszám
 • egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
 • adószám
 • statisztikai számjel
 • szálláshely elnevezésének változása

Amennyiben a szálláshely nyitvatartási idejében következik be változás, azt a módosítást megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a szálláshely üzemeltetője a hatóságnak.

A kereskedelmi tevékenység megszüntetését az üzemeltető köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, az üzemeltetési engedély egyidejű visszaadásával.

Az eljárás illetékköteles, az illeték mértée 3000 Ft, mely illetékbélyeggel fizethető meg.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

 

Jogszabályok:

 

Nyomtatvány:

- szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem

Nyilvántartás:

Az aktuális nyilvántartási adatok innen elérhetőek.

  Regisztráció Elfelejtett jelszó

  Interware logo