Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Kereskedelem


A kereskedelmi tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. A kereskedő a tevékenységét érintő fontosabb változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.


Eljáró iroda:

Közigazgatási és Adó Iroda, ügyintéző: Fényes Erika, Waldinger Enikő

E-mail: fenyes.erika@ph.szentendre.hu  waldinger.eniko@ph.szentendre.hu

 

Illetékességi terület:

Szentendre és Pilisszentlászló

 

Ügyleírás:

A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét.

A bejelentést csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közleekdési eszközön folytatott értékesítéás esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni. A Szentendrén és Pilisszentlászlón tevékenykedő kereskedők a Szentendrei KÖzös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél tehetik ezt meg.

A hatóság a bejelentések, illetve a működési engedélyek alapján nyilvántartásba veszi a kereskedelmi tevékenységeket.

A termékkörök listáját a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A kizárólag az üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött termékköröket a Kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez, illetve az engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
 • vásárlók könyve

Ezek a dokumentumok üzemeltető-váltás esetén is is szükségesek.

A bejelentés és a működési engedély módosítása:

A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni. Ide tartozik:

 • cégnév
 • székhely
 • cégjegyzék szám
 • egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
 • kistermelő regisztrációs szám
 • statisztikai számjel
 • üzlet elnevezésének változása
 • új termékek felvétele

Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a kereskedő hatóságnak.

A módosítás bejelentése illetékköteles. Az ügyintézéshez szükséges illeték befizetéséhez illetékbélyegre van szükség.

A kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, amennyiben működési engedéllyel rendelkezik annak egyidejű visszaadásával.

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít. (Például az élelmiszerek fogalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve belentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendeletben foglaltak alól, de ilyen még a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgyak forgalmazása, erre vonatkozóan megemlítjük a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanusításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendeletet, stb...

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint tesszük közzé a Szentendrén és Pilisszentlászlón kereskedelemi tevékenységet folytatók nyilvántartását: Szentendre Pilisszentlászló

Szolgátlatási tevékenység megtiltása


Nyomtatvány:

- kereskedelmi tevékenység bejelentése

- üzlet működési engedély iránti kérelem

- bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése

- működési engedélyhez kötött üzlet megszűnésének bejelentése

- adatváltozás bejelentés

- nyitva tartási idő változásának bejelentése

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo