Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Pilisszentlászló

Illetékes: Adóiroda
Fax: 26-816-227
Telefon: 26-300-407
Lehetséges ügyek:
Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyes adófizetési kötelezettségeket az adott adónemnek megfelelő számlaszámra kell megfizetni.
Téves számlaszámra történő utalás esetén a nyilvántartásunkban az adó hátralékként jelentkezik és ennek rendezését az adóhatóságtól kell kérni!
Szentendre Város Önkormányzatának adószámláit az alábbi linkre kattintva érhetik el:

Magánszemélyek kommunális adója

Számlaszám:

11742087-15393733-02820000

Mire vonatkozik Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni a Pilisszentlászló illetékességi területén fekvő építmények, beépítetlen belterületi földrészletek, valamint a nem magánszemélyek tulajdonában álló lakások lakásbérleti jogviszonya után. Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Eljárási illeték nincs
Folyamat Az adókötelezettséget az adóalany köteles bejelenteni adóbevallás benyújtásával a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal  Adóirodájánál, amelyhez letölthető a formanyomtatvány.
Formanyomtatvány
Jogszabályok
1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Helyi iparűzési adó

Számlaszám:

11742087-15393733-03540000

Helyi iparűzési adó tájékoztató
Mire vonatkozik Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. A bevallási és adófizetési kötelezettségnek az önadózás szabályai szerint kell eleget tenni. A bejelentkezéshez és adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok letölthetők
Eljárási illeték nincs

Forma-nyomtatvány


2016 2017

IPARŰZÉSI Feltöltés 2016
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2016
iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap_2016
iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap_2016

2014 2015

IPARŰZÉSI Feltöltés 2014
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2014
iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap_2014
iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap_2014

PARŰZÉSI Feltöltés 2015
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2015
iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap_2015
iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap_2015

2012 2013

IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012
iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap_2012

iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap_2012

IPARŰZÉSI Feltöltés 2013
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013
iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap_2012
iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap_2013

Jog-szabályok
1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Gépjármű teljesítményadó

Számlaszám:

11742087-15393733-08970000

Gépjármű teljesítményadó tájékoztató
Mire vonatkozik Adókötelesek a hatósági nyilvántartásban az év első napján pilisszentlászlói címen (lakcím, székhelycím, stb...) bejegyzett gépjárművek. Az adóztatás alapja 2004. évtől a hatósági nyilvántartás. Az adóalanyok bejelentési és igazolás kötelezettsége csak a súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépkocsik után és a muzeális jellegű gépjárművek után járó kedvezmény igénybevétele esetén áll fenn. (A hatósági nyilvántartást érintő változásokat, mint tulajdonosváltás, rendszámváltozás, gépjármű egyéb adataiban történt változás, stb..., az Okmányirodában kell bejelenteni.)
Eljárási illeték nincs
Jogszabályok
1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról
Formanyomtatvány Kedvezmény, mentesség bejelentése

Helyi adó és gépjárműadó fizetési könnyítési, mérséklési és elengedési kérelem

Tisztelt Adózók!
A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó fizetési könnyítési (részletfizetési és fizetési halasztási) és mérséklési, elengedési kérelmeket az alábbi eljárási rendnek megfelelően kell benyújtani.
A kérelmek elbírálásának feltétele egy, az adóirodán, valamint a lenti linken is elérhető adatlap kitöltése. Az adatlapon jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó adatokat kell megadni, de egyes adatok igazolása is szükséges lehet (pl: jövedelemigazolás).
Az adatlaphoz külön kérelmet nem szükséges írni, az eljárás az adatlap benyújtásával indul. Az adatlap nélkül benyújtott kérelmek, vagy hiányosan kitöltött adatlapok esetében hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor.
Gazdálkodó szervezetek adótartozás esetén csak fizetési könnyítési kérelmet, pótlék és bírság tartozás esetén fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelmet nyújthatnak be.
A helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó fizetési könnyítési és mérséklési, elengedési kérelem 2013. január elsejétől
- magánszemélyek számára (ide értve az egyéni vállalkozót is) illetékmentes
- gazdálkodó szervezetek számára az eljárás illetéke 10.000,-Ft, mely összeget a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Szentendre Város Önkormányzat 12001008-00122568-01100006 sz. államigazgatási eljárási illeték beszedési számlája javára. A befizetés történhet csekken vagy átutalással.
Eljárási illeték
- magánszemélyek számára (ide értve az egyéni vállalkozót is) illetékmentes
- gazdálkodó szervezetek számára 10.000,-Ft
Folyamat Az eljárás kérelemre indul
Formanyomtatvány
Jogszabályok

Adóigazolások

Mire vonatkozik Adóigazolások kiállítása ügyfélfogadási időben azonnal kérhető, amennyiben az adóalanynak nincs lejárt határidejű tartozása.
Eljárási illeték 3.000 Ft, kivéve, ha az adóalany a törvény erejénél fogva illetékmentességet élvez.
Jogszabályok 2003. évi XCII. törvény - az adózás rendjéről

Nyilatkozat túlfizetés visszaigényléséhez

Előállított magánfőzött párlat utáni adó

Számlaszám:
Tartalma:

2015. január 1-ei hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

Formanyomtatvány bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo