Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Szentendre

Ügytípusok:
Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyes adófizetési kötelezettségeket az adott adónemnek megfelelő számlaszámra kell megfizetni.
Téves számlaszámra történő utalás esetén a nyilvántartásunkban az adó hátralékként jelentkezik és ennek rendezését az adóhatóságtól kell kérni!
Szentendre Város Önkormányzatának adószámláit az alábbi linkre kattintva érhetik el:

A bevallások elektonikus úton történő benyújtásához szükséges ÁNYK keretprogram letölthető az alábbi elérési úton: ÁNYK Keretprogram

Építményadó

Számlaszám:

11784009-15731292-02440000

Építményadó tájékoztató
Mire vonatkozik
Építményadót a Szentendre közigazgatási területén fekvő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek után kell fizetni.  Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Eljárási illeték nincs
Folyamat Az adókötelezettséget az adóalany köteles bejelenteni adóbevallás benyújtásával a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodájánál, amelyhez letölthető a formanyomtatvány.
Formanyomtatvány

 SZ15EPA jelű nyomtatvány amely az építményadó ügyfélkapus elektronikus és hagyományos módú benyújtására szolgál.

 SZ15EPA jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

 SZ15AFIZMP megállapodási nyomtatvány

  SZ15AFIZMP aktív súgó

Jogszabályok

1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Telekadó

Számlaszám:

11784009-15731292-02510000

Telekadó tájékoztató
Mire vonatkozik

Telekadót a Szentendre közigazgatási területén fekvő, épülettel be nem épített földterület után (továbbiakban: telek) kell fizetni. Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

A helyi rendelet alapján mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló telek, továbbá az a telek, melyen építményadó-köteles építmény található. 
A törvény alapján mentes:

- a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek,d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

- az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,

- az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.

Eljárási illeték nincs
Folyamat Az adókötelezettséget az adóalany köteles bejelenteni adóbevallás benyújtásával a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodájánál, amelyhez letölthető a formanyomtatvány
Formanyomtatvány
Jogszabályok
1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Magánszemélyek kommunális adója

Számlaszám:

11784009-15731292-02820000

Mire vonatkozik Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni a Szentendre illetékességi területén fekvő, magánszemélyek tulajdonában álló belterületi beépítetlen telkek, valamint a nem magánszemélyek tulajdonában álló lakások lakásbérleti jogviszonya után. Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Eljárási illeték nincs
Folyamat Az adókötelezettséget az adóalany köteles bejelenteni adóbevallás benyújtásával a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal  Adóirodájánál, amelyhez letölthető a formanyomtatvány.
Formanyomtatvány
Jogszabályok
1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó

Számlaszám:

11784009-15731292-03090000

Idegenforgalmi adó tájékoztató 2011-től
Mire vonatkozik

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött, magánszemély, az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, bérlője és annak hozzátartozója, valamint a törvényben meghatározott egyéb személyek. Az adót a kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be. Az adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Eljárási illeték nincs
Formanyomtatvány

 SZ15IFA jelű nyomtatvány

  SZ15IFA aktív súgó

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 2014

Jogszabályok
1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Építmény utáni idegenforgalmi adó

Számlaszám:

11784009-15731292-03160000

Mire vonatkozik
Építmény utáni idegenforgalmi adót kellett fizetni 2010. december 31-ig a Szentendre illetékességi területén fekvő, magánszemélyek tulajdonában álló üdülők, hétvégi házak után. Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Az adókötelezettséget az adóalany köteles bejelenteni adóbevallás benyújtásával.
Eljárási illeték nincs
Formanyomtatvány
Jogszabályok
1990. évi C. törvény - a helyi adókról

Helyi iparűzési adó

Számlaszám:

11784009-15731292-03540000

Helyi iparűzési adó tájékoztató
Mire vonatkozik Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. A bevallási és adófizetési kötelezettségnek az önadózás szabályai szerint kell eleget tenni. A bejelentkezéshez és adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok letölthetők
Eljárási illeték nincs
Forma-nyomtatvány
Szentendre
2016 2017

Elektronikus adónyomtatványok

 SZ16IPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2016. adóévben Szentendre területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

  SZ16IPA jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

Iparüzési adó feltöltés 2016

Elektronikus adónyomtatványok

 SZ17IPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2017. adóévben Szentendre területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Iparüzési adó feltöltés 2017

2014 2015

Elektronikus adónyomtatványok

 SZ14IPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik2014. adóévben Szentendre területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

  SZ14IPA jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

 SZ14IPA_EGY jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2014. adóévben Szentendre területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak, de azegyszerűsített adómegállapítási mód szerint kívánnak adózni.

 SZ14IPA_EGY jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

IPARŰZÉSI Feltöltés 2014
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2014
iparűzési_adó_A_betétlap_2014
iparűzési_adó_B_betétlap_2014
iparűzési_adó_C_betétlap_2014
iparűzési_adó_D_betétlap_2014
iparűzési_adó_E_betétlap_2014
iparűzési_adó_F_betétlap_2014
iparűzési_adó_G_betétlap_2014
iparűzési_adó_H_betétlap_2014
iparűzési_adó_I_betétlap_2014
Bevallás ideigl. iparűzési adóról 2014

 Elektronikus adónyomtatványok

 SZ15IPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2015. adóévben Szentendre területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

  SZ15IPA jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

 SZ15IPA_EGY jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2015. adóévben Szentendre területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak, de azegyszerűsített adómegállapítási mód szerint kívánnak adózni.

 SZ15IPA_EGY jelű aktív súgó, amely az azonos nevű nyomtatvány kitöltésének támogatására szolgál.

Iparüzési adó feltöltés 2015

 2012  2013
IPARŰZÉSI Feltöltés 2013
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013
iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap_2013
iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap_2013
Bevallás ideigl. iparűzési adóról 2013
2010 2011
IPARŰZÉSI Feltöltés 2010.pdf
2009 2008
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 
2009.pdf

iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap_209.pdf
iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap_2009.pdf
iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap_2009.pdf
iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap_2009.pdf
iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap_2009.pdf
iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap_2009.pdf
iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap_2009.pdf
iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap_2009.pdf
iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap_2009.pdf

Iparűzési adó 2009 kitöltési útm..pdf
   iparűzési_adó_bevallási_nyomtatvány
   2008.pdf

   iparűzési_adó_A_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_B_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_C_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_D_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_E_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_F_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_G_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_H_kiegészítő_lap.pdf
   iparűzési_adó_I_kiegészítő_lap.pdf
    IPA 2008 kitöltési útmutató.pdf

      SZ15BEJVALT jelü nyomtatvány: Adóbejelentkezési és változás bejelentő lap

       SZ15BEJVALT aktív súgó

      SZ15IPMENT jelű nyomtatvány, mentességi nyilatkozat

      SZ15IPMENT aktív súgó

     Gépjármű teljesítményadó

     Számlaszám:

     11784009-15731292-08970000

     Gépjármű teljesítményadó tájékoztató
     Mire vonatkozik Adókötelesek a hatósági nyilvántartásban az év első napján szentendrei címen (lakcím, székhelycím, stb...) bejegyzett gépjárművek. Az adóztatás alapja 2004. évtől a hatósági nyilvántartás. Az adóalanyok bejelentési és igazolás kötelezettsége csak a súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépkocsik után és a muzeális jellegű gépjárművek után járó kedvezmény igénybevétele esetén áll fenn. (A hatósági nyilvántartást érintő változásokat, mint tulajdonosváltás, rendszámváltozás, gépjármű egyéb adataiban történt változás, stb..., az Okmányirodában kell bejelenteni.)
     Eljárási illeték nincs
     Jogszabályok
     1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról
     Nyomtatvány

      SZ15GJMA jelű nyomtatvány, Bevallás a gépjárműadó mentességről, kedvezményről

       SZ15GJMA aktív súgó

     Helyi adó és gépjárműadó fizetési könnyítési, mérséklési és elengedési kérelem

     Tisztelt Adózók!
     A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó fizetési könnyítési (részletfizetési és fizetési halasztási) és mérséklési, elengedési kérelmeket az alábbi eljárási rendnek megfelelően kell benyújtani.
     A kérelmek elbírálásának feltétele egy, az adóirodán, valamint a lenti linken is elérhető adatlap kitöltése. Az adatlapon jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó adatokat kell megadni, de egyes adatok igazolása is szükséges lehet (pl: jövedelemigazolás).
     Az adatlaphoz külön kérelmet nem szükséges írni, az eljárás az adatlap benyújtásával indul. Az adatlap nélkül benyújtott kérelmek, vagy hiányosan kitöltött adatlapok esetében hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor.
     Gazdálkodó szervezetek adótartozás esetén csak fizetési könnyítési kérelmet, pótlék és bírság tartozás esetén fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelmet nyújthatnak be.
     A helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó fizetési könnyítési és mérséklési, elengedési kérelem 2013. január elsejétől
     - magánszemélyek számára (ide értve az egyéni vállalkozót is) illetékmentes
     - gazdálkodó szervezetek számára az eljárás illetéke 10.000,-Ft, mely összeget a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Szentendre Város Önkormányzat 11784009-15731292-03470000 sz. önkormányzati hatósági eljárási illeték beszedési számlája javára. A befizetés történhet csekken vagy átutalással.
     Eljárási illeték
     - magánszemélyek számára (ide értve az egyéni vállalkozót is) illetékmentes
     - gazdálkodó szervezetek számára 10.000,-Ft
     Folyamat Az eljárás kérelemre indul
     Formanyomtatvány
     Jogszabályok

     Adóigazolások

     Mire vonatkozik Adóigazolások kiállítása ügyfélfogadási időben azonnal kérhető, amennyiben az adóalanynak nincs lejárt határidejű tartozása.
     Eljárási illeték 3.000 Ft, kivéve, ha az adóalany a törvény erejénél fogva illetékmentességet élvez.
     Jogszabályok 2003. évi XCII. törvény - az adózás rendjéről

     Nyilatkozat túlfizetés visszaigényléséhez

     Talajterhelési díj

     Számlaszám:

     11784009-15731292-03920000

     Előállított magánfőzött párlat utáni adó

     Számlaszám: 11784009-15731292-08800000
     Tartalma:

     2015. január 1-ei hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása.

     A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

     A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

     A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

     Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

     Formanyomtatvány

     bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

     magánfőzött párlat bevallás

     Regisztráció Elfelejtett jelszó

     Interware logo