Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Intézkedések

 

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések:

 

- felvilágosítást kérhet,


- feljelentés megtétele vagy egyéb intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja,

- az igazoltatás során a személyazonosság megállapításához szükséges ideig, rendőrség megérkezéséig az érintettet feltartóztathatja,

- a köztisztasági szabályokat megszegő, a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet jogosult feltartóztatni,

- köteles felhívni a szabálysértés elkövetőjét a cselekmény, állapot azonnali vagy határidőre történő megszüntetésére,

- a szabálysértés elkövetőjét az összes körülmény figyelembe vételével a felügyelő figyelmeztetheti vagy helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentheti,

- a gépjárművel elkövetett megállási, várakozási szabálysértések esetében az elkövető távollétében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentheti,

- az elkobzás alá eső dolgot átvételi elismervény ellenében visszatarthatja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak átadja,

- a szabálysértésen tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében előállíthatja,

- elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti,

- a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt üzemképtelen járművet elszállítással eltávolíthatja.


Amennyiben a figyelmeztetés, vagy a felszólítás nem jár eredménnyel, a felügyelő a jogszabályban meghatározott további intézkedést köteles megtenni.

Amennyiben a távollevő gépjármű vezetőjével szemben kezdeményezett helyszíni bírságolási eljárás közben az adott jármű vezetője a járműhöz visszaérkezik, akkor helyszíni bírságolási eljárásként folytatható az intézkedés.

A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

A szolgálati öltözék (egyenruha), továbbá a szolgálati igazolvány, és a kötelezően viselendő, egyedi azonosító sorszámmal ellátott felügyelői jelvény igazolja a Közterület-felügyelethez tartozást. Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatni a felügyelői igazolványt, azonban azt nem adhatja át.

 

Kérünk minden gépjárművezetőt, Szentendre Város védett övezetébe, engedélyköteles területekre történő behajtásuk során, valamint mozgásában korlátozott személy szállítása esetén az erre feljogosító

engedélyt, illetve az igazolványt a jármű szélvédője mögött szíveskedjenek úgy elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen

(a szélvédő bal alsó sarkában),

mert utólagosan a jogszabályok értelmében nem áll módunkban a bemutatott engedélyt elfogadni!

Az igazolványok tulajdonosai a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosultak úgy, hogy a KRESZ szabályait ők is kötelesek betartani.

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo