Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Térfigyelő rendszer

A Közterületi Térfigyelő Rendszer éles indítására 2010. június 14. napján került sor.

A Térfigyelő Rendszer összesen 32 kamerából áll, a működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

1. Városház tér, Polgármesteri Hivatal épületén a Bajcsy-Zsilinszky utca felőli oldalon – Városház tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Kanonok utca

2. Városház tér, Polgármesteri Hivatal épületén a Rákóczi utca felőli oldalon – Városház tér, Rákóczi utca, Fő tér

3. Fő tér, Dumtsa Jenő utca 1. sz. alatti épületen – Fő tér, Dumtsa Jenő utca

4. Dunakorzó, Zeneiskola előtt található villanyoszlopon – Dunakorzó, Jókai utca

5. Bercsényi utca, Bogdányi u. 1. sz. alatti épületen – Bercsényi utca

6. Dunakorzó, a Bercsényi utca kijáratánál található villanyoszlop – Dunakorzó, Bercsényi utca

7. Bogdányi utca, Ámos Anna Múzeum épületén – Bogdányi utca

8. Dunakorzó, a Lázár cár térnél található villanyoszlop – Dunakorzó, Lázár cár tér

9. Lázár cár tér, a Bogdányi utca felőli villanyoszlop – Lázár cár tér, Bogdányi utca, Gőzhajó utca

10. Templom tér, Templomdombon a templom előtt található villanyoszlop – Templom tér

11. Templom tér, a Templomdombi Általános Iskola épületén – Templom tér

12. Bogdányi utca 32., Művészet Malom épületén – Bogdányi utca, Szerb utca

13. Bogdányi utca, a Rév utca - Bogdányi utca kereszteződésénél oszlopon – Bogdányi utca, Rév utca

14. Bogdányi utca 51., Régi Művésztelep épületén – Bogdányi utca

15. Bajcsy-Zsilinszky utca, a Menza épületén – Bajcsy-Zsilinszky utca

16. Kanonok utca, a Bükkös part-Kanonok utca kereszteződésénél található villanyoszlopon – Bükkös part, Kanonok utca

17. Dumtsa Jenő utca, a Péter Pál utca 3. sz. alatti épületen – Péter Pál utca, Dumtsa utca, Fő tér

18. Kossuth Lajos utcán (a Paprikabíró utcai kereszteződésnél) található villanyoszlop – kishíd, Dumtsa Jenő utca, Kossuth Lajos utca, Paprikabíró utca, Bükköspart

19. Bajcsy-Zsilinszky utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca – Tiszteletes utca kereszteződésénél villanyoszlopon – Bajcsy-Zsilinszky utca

20. Bükkös part, piacnál a Bükkös part 30-34. sz. épületen – Bükkös part, piac területe

21. Kossuth utca, a posta előtt oszlopon – Kossuth utca, Posta előtti közterület

22. Kossuth utca, a Kossuth utca - Bolgár utca kereszteződésnél oszlopon – Kossuth utca, Bolgár utca

23. HÉV állomásnál a 400/12/A hrsz. épületen – üzletek előtti közterület, HÉV állomás bejárata

24. HÉV állomás – autóbusz-állomásnál villanyoszlopon – autóbusz-állomás területe

25. Hamvas Béla utca 2-10. sz. társasház parkoló felé eső oldalán – Hamvas Béla u. 2-10. sz. társasház üzletei előtti közterület, valamint parkoló

26. Hamvas Béla utca 2-10. sz. társasház Széchenyi tér felé eső oldalán – Széchenyi tér, Hamvas Béla utca

27. Fehérvíz utca 10. számú épületen – Fehérvíz utca

28. Fehérvíz utca 2. számú épületen – Fehérvíz utca

29. Fehérvíz utca 26. sz. épületen – Fehérvíz utca

30. Széchenyi tér 10. sz. alatti épületen – Széchenyi tér, valamint a parkoló

31. Károly utca 34. számú épületen – Károly utcai közterület

32. HÉV-aluljáróban – aluljáró

A rendszer kiépítésének 44,5 millió Ft-os költségeit Szentendre Város Önkormányzata saját forrásaiból állta, azzal a céllal, hogy önálló lépéseket tegyen a város közbiztonságának javítása érdekében.

Az üzemeltetést az Önkormányzat által fenntartott Közterület-felügyelet végzi. Ennek megfelelően a megfigyelő központ is a Közterület-felügyelet Bajcsy-Zsilinszky utcai székhelyén található. A Közterület-felügyelet telefonos elérhetősége: 26-503-329.

A rendszert a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Multialarm Zrt. építette ki, mely a karbantartást is végzi.

Az adatkezelést az adatvédelmi biztos 15440-0009 nyilvántartási azonosító szám alatt nyilvántartásba vette, a rendszer használata a Közterület-felügyeletről szóló törvény, az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján a jegyző által kiadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A térfigyelő kamerák 360 fokban mozgatható készülékek, kézileg vezérelhetők, mozgásuk előre programozható és folyamatosan rögzítik a felvételeket. Az automatikusan rögzített felvételek 7 nap elteltével automatikusan törlődnek, jogszabályban és az adatvédelmi szabályzatban meghatározott esetekben azonban az egyes felvételrészletek külön is elmenthetők és továbbíthatók az eljárás lefolytatatására jogosult szervnek.

Adattovábbításra kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

  1. Amennyiben a kezelő akár szabálysértési-, akár büntető-, akár közigazgatási eljárás megindítására okot adó jogsértést észlel, akkor – a körülményektől függően – egyrészt értesíti a készenlétben álló járőrpárt vagy a rendőrséget a jogsértés azonnali megszüntetése céljából, másrészt a felvételt elmenti és 2 munkanapon belül kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál a szükséges eljárás lefolytatását.
  2. Amennyiben egy hatóság az 1. pontban megjelölt valamely eljárás lefolytatásához igényli, a felügyelők áttekintik az automatikus rögzítés során rendelkezésre álló felvételeket és a bizonyítékként felhasználható felvételrészleteket továbbítják a megkereső szervnek.
  3. Eljárás kezdeményezése céljából bárki kérheti, hogy a Felügyelet nézze át azt, hogy egy adott időpontban és helyszínen rögzített-e a kamera jogsértést, illetve kérheti a felhasználható felvételrészlet továbbítását az eljárás lefolytatására jogosult szerv számára.
  4. Amennyiben egy felügyelői intézkedés rögzítésre kerül, akkor az intézkedés jogszerűségének megállapítása iránt indított eljárásban szintén felhasználhatók az erről készült felvételrészletek.
  5. Amennyiben valaki a jogainak gyakorlása érdekében valamely hatóságnál vagy bíróságnál eljárást indított és ezt igazolja, akkor kérheti, hogy a róla készült felvételt részére a Felügyelet adja ki. Eljárás megindításától függetlenül bárki kérheti, hogy a róla készült felvételt megtekinthesse.

A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük.

A felvétel kiadására irányuló kérelmeket a magánszemélyek az innen letölthető, vagy a Közterület-felügyeleten átvehető formanyomtatványon kérhetik.

Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet a Felügyelet a részére továbbítsa, akkor térítési díjat kell fizetni, melynek összege alkalmanként 10.000 Ft.

Az ilyen irányú kérelmek esetén először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen). Amennyiben a kérelem teljesíthető, a díjat csak ebben az esetben kell megfizetni.

Természetesen díjmentes az, ha valaki valamely jogsértésről készült felvétel eljáró hatóság részére történő továbbítását kéri.

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzá fog járulni a város közbiztonságának javításához. Amennyiben a rendszer működésével, működtetésével kapcsolatban bárkinek kérdései vannak, azokat a Polgármesteri Hivatalnak írásban megküldheti, és ezeket a Jegyző írásban részletesen megválaszolja.

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo