Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

Lakásfenntartási támogatás

Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához.

 

Átmeneti segély

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása.


A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A temetési segély a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.

A fűtési költségekhez nyújtott pénzbeli vagy (tűzifa biztosításával) természetbeni támogatás.

 

Köztemetés

Ha nincs olyan személy, aki az elhunyt temetéséről gondoskodna, akkor a haláleset helye szerinti önkormányzatnak kell a temetés iránt intézkednie.

 

Közgyógyellátás

A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, célja annak megállapítása, hogy a gyermek jogosult a törvényben meghatározott pénzbeli támogatások és egyéb kedvezmények igénybe vételére.

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó veheti igénybe

 

Gyermekintézmény térítési díjának átvállalása

A gyermekek napközbeni ellátása során fizetendő térítési díjhoz nyújtott helyi támogatás

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo