Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Ipari tevékenységek


Az ipari tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. Az ipari tevékenység folytatója a tevékenységét érintő fontosabb változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.


 

Eljáró iroda:

Közigazgatási és Adó Iroda, ügyintéző: 

Fényes Erika, Waldinger Enikő

tel.: 

E-mail: fenyes.erika@ph.szentendre.hu  waldinger.eniko@ph.szentendre.hu

 

Illetékességi terület:

Szentendre és Pilisszentlászló

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2013. január 1. napjától a telep fekvése szerinti települési jegyző az illetékes ezekben az ügyekben.

 

Ügyleírás:

Az ipari tevékenységek folytatására vonatkozó szabályokat a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) kormányrendelet tartalmazza.


A jogszabály az ipari tevékenységeket két kategóriába sorolja:
- telepengedély-köteles tevékenységek
- bejelentés-köteles tevékenységek.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követõen folytatható:
- a R. 1. sz. mellékeltében meghatározott ipari tevékenység és
- a R. 2. sz. mellékletében meghatározott ipari tevékenység, ha
  • a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
  • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelõ rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerõs és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelõzõen a R. mellékletében meghatározott adattartalmú, ide kattintva letölthetõ formanyomtatványon köteles a Polgármesteri Hivatalnak írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A bejelentésen 3000 Ft-ot kell leróni illetékbélyegben.


A telepengedély-köteles tevékenységek esetében a Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok hozzájárulása esetén adható ki az engedély. A telepengedély-köteles tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelmet szintén a R. mellékletében meghatározott adattartalmú, ide kattintva letölthetõ formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnak. Az új kérelem nyomtatványok átvehetõk továbbá a Polgármesteri Hivatal fszt. 12. irodájában.
További tájékoztatást a 26-503-317 telefonszámon Szûcs Enikõ telepengedélyezési ügyintézõ ad.

Az új szabályozás kötelezõvé teszi nyilvántartás vezetését.

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo