Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Folyamatban lévő településrendezések

Tájékoztatás Szentendre készülő Építési Szabályzatáról

Szentendre fejlesztési és rendezési terveinek megújítását komplex jogszabályi változások teszik szükségessé.

A korábban elfogadott Településfejlesztési Koncepcióra (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS) alapozottan elkészült a város új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ), valamint Szabályozási Tervének (SZT) véleményezésre szánt egyeztetési anyaga. A képviselő-testület a 2017. 01. 26-i rendkívüli ülésén döntött a most elkészült TSZT és SZÉSZ+SZT tervezet államigazgatási és partnerségi véleményezésre bocsájtásáról.

A partnerségi időszakot az önkormányzat február elejétől nyitja meg. Erről külön tájékoztatást tesz közzé a Szentendre és Vidéke c. lapban, a városi honlapon és a város közterületein plakátokon is, valamint lakossági fórumot is rendez az önkormányzat. A lakosság, a civil szervezetek és érdeklődők számára a jogszabályban előírtnál is hosszabb időt biztosít a város a vélemények, javaslatok megküldésére.

Az alábbiakban egy rövid áttekintést szeretnénk közzétenni Szentendre lakóinak, melyből tájékozódhatnak a település fejlesztési irányait, a területek használatát és védelmét, valamint az építés rendjét meghatározó dokumentumokról.

TFK – Településfejlesztési Koncepció
http://www.pmh.szentendre.hu/magyar/varosfejlesztes/telepulesfejlesztesi_koncepcio_tfk

Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá.
Hosszútávra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia
http://www.pmh.szentendre.hu/magyar/varosfejlesztes/_its_integralt_telepulesfejlesztesi_strategia_2015

2015-ben elfogadva.
Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére.

TSZT – Településszerkezeti Terv
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZÉSZ – Szentendre Építési Szabályzata
Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A fent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek.
De ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is. Ezt szemlélteti az alábbi ábra:

 

 

 

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo