Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

TFK, Településfejlesztési Koncepció 2015.

Településfejlesztési Koncepció 2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 8-i ülésén a
275/2015. (X.8.) Kt. sz. határozatával elfogadta Szentendre Város Településfejlesztési Koncepcióját. 

Elfogadott TFK dokumentáció

A Településfejlesztési Koncepció (TFK) Szentendre társadalmi, gazdasági és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszútávú jövőképet, valamint városfejlesztés-politikai célokat és elveket határoz meg.

A TFK jövőképe és célrendszere 2030-ig szólóan fogalmaz meg fejlesztési prioritásokat a 2014-2020-as időszakra elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) számára.

Az elfogadott TFK alapján készül Szentendre Településszerkezeti Terve (TSZT), mely területi szinten mutatja be a város fejlesztési irányait. Rákövetkező lépésként az új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv kidolgozása történik meg, amelynek partneri egyeztetése 2016. nyarán és  elfogadása 2016. év végén várható.

Megalapozó vizsgálatok

Tájékoztatásul közöljük Szentendre lakosságával a Településfejlesztési Koncepció és a Településrendezési Eszközök (TSZT, HÉSZ) megalapozó vizsgálatainak összegző dokumentációját.

Helyzetelemző és értékelő munkarész

Térképek

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo