Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Településképi eljárások, Tervtanács

Településképi véleményezési (TKV) eljárást kell folytatni építési engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenységeket megelőzően:

-  településképi szempontból kiemelt területen belül – mellékelt térképi lehatárolás szerint

              (teljes közigazgatási terület térképe a lehatárolás tekintetében)

-  településképi szempontból kiemelt területen kívül:

(1)    amennyiben az építési tevékenységgel érintett épület, építmény mérete vagy darabszáma meghaladja a vonatkozó rendelet 1. sz. mellékleteként feltüntetett táblázat bármely oszlopában szereplő értékeket,

(2)    amennyiben az építési tevékenység településképi szempontból kiemelt területen belüli közterületre néző homlokzatot, utcaképet érint,

(3)    amennyiben az építés az épített és táji környezet esztétikájára jelentős hatással van, illetve a jellemző települési karaktertől eltérő építészeti megoldást tartalmaz (elsősorban lapostetős és kis hajlásszögű tetővel fedett építmények elhelyezése esetén, a gazdasági területeken való elhelyezés kivételével).


A Településképi véleményezési eljárás lefolytatása:

-     az építtető a kérelmét papíralapon nyújtja be a Főépítészi Irodára: űrlap és építészeti-műszaki                   dokumentáció 1 példányban,

-     elbírálás a kérelem beérkezésétől számított 15 nap,

-     az eljárás megindítása előtt lehetőség van főépítész egyeztetésre és tervtanácsi konzultációra (lásd             lent) is.

-     ÉTDR feltöltés:

Új előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresésként kell benyújtani, Szentendre Város Polgármesterének címezve.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumok (tervek) mindig csatolva legyenek.

 

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi, formai követelményei:

Az építészeti-műszaki dokumentációt a vonatkozó kormányrendeletben rögzített formai követelmények szerint a terv megértéséhez és elbírálhatóságához szükséges mértékben kell kidolgozni, a tervezett épület funkcionális, formai, látványbeli, anyaghasználati megjelenítésével, a helyszíni adottságok (fényképek, utcakép, beépítés vizsgálata) tükrében.

 

Tervtanáccsal kapcsolatos tájékoztatás:

-    Településképi véleményezési eljárásban a Tervtanács (szakmai véleményező testület) véleményezi a          benyújtott terveket.

-    A TKV eljárást megelőzően lehetőség van előzetes főépítészi egyeztetésre és tervtanácsi konzultációra is      (pl. beépítési vizsgálat esetén). Ekkor nem kell TKV kérelem, csak tervtanácsi konzultációra való                jelentkezés; űrlap és konzultációs építészeti-műszaki dokumentáció 1 példányban.

-    A tervtanácsi ülések rendjéről a Főépítészi Irodánál lehet tájékozódni.

-    A tervtanácsi ülésen való részvételt (TKV-i eljárás vagy tervtanácsi konzultáció keretében) az alábbi            űrlap kitöltésével szükséges jelezni.

-    Az űrlapot/adatlapot és a tervet az aktuális tervtanácsi ülés napját megelőző héten szerdáig kell leadni        papíralapon 1 példányban és elektronikusan összefűzött PDF- formátumban.

-     Tervtanácsi rendelet

 

Településképi bejelentési (TKB) eljárást kell folytatni:

-          településképi szempontból kiemelt területen belül- mellékelt térképi lehatárolás szerint - építési                engedély nélkül végezhető, a mellékelt rendelet táblázatában feltüntetett építési tevékenységeket            megelőzően,

-          reklámok/ hirdető berendezések elhelyezését megelőzően,

-          meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, a                        rendelet szempontjai szerint.

(teljes közigazgatási terület térképe a lehatárolás tekintetében)

A Településképi bejelentési eljárás lefolytatása:

-          az építtető a kérelmét papíralapon nyújtja be a Főépítészi Irodára: bejelentési űrlap és építészeti-            műszaki dokumentáció 1 példányban,

-          elbírálás a kérelem beérkezésétől számított 8 nap,

-          az eljárás megindítása előtt lehetőség van főépítész egyeztetésre.

 

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi, formai követelményei:

Az építészeti-műszaki dokumentáció - a kérelem tárgyának megfelelően – a megértéshez, elbírálhatósághoz szükséges mértékben mutassa be:

-          a helyszínrajzi elrendezést, szomszédos beépítést, terepviszonyokat,

-          tömegformálást, homlokzatképzést, alaprajzokat,

-          utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet,

-          rövid műszaki leírást a telepítésről, építészeti kialakításról,

terv, rajz, fénykép, fotómontázs, leírás formájában.

 

Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:

A településképi bejelentési eljárásában igazoltak megszegése, ill. a bejelentés elmulasztása/ késedelme, vagy HÉSZ- el ellentétes megvalósítás esetén. Az eljárás lefolytatása, bírság megállapítása a rendelet szerint történik.

Főépítészi Kabinet

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo