Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Huzsvik Program

„Kölcsönös együttmunkálkodásra képes emberek nélkül

nincs tervszerű munka – ha terv van is.

(dr. Antolik Arnold)

 

„Szentendre a vállalkozókért”

Huzsvik Program

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

2006-ban meghirdettük a tervszerű városfejlesztés programját, amely évről-évre kijelölte a legfontosabb tennivalókat. Az induláskor a bizalomerősítés volt fontos a közösségnek, majd 2007-ben az átfogó vizsgálatok és lakossági tapasztalatcsere eredményei alapján koncepciót készítettünk a város számára. A 2008-as évben megnyíltak a lehetőségek az EU-s pályázatokon való indulásra, egy esztendővel később már meg is kezdődtek az első sikeres beruházások. Tavaly a kitörés évének jegyében folytatódtak a kiemelt építkezések, erőforrásainkat a források megszerzése mellett a növekedés és a stabilitás egyidejű biztosítása foglalta le.

Valljuk meg önkritikusan, hogy ezen erőfeszítéseink, a közös terveink megvalósítása mellett nem maradt elég energiánk a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia célkitűzései között meghatározott „okos és együttműködő város” koncepció részeként a város közösségének egyes csoportjaival való termékeny kapcsolattartásra. Ennek ellensúlyozására 2011-ben jelentős erőket mozgatunk meg a civil kerekasztal létrehozása érdekében, a művészek és a város gazdaságát meghatározó vállalkozók felé is nyitnunk kell!

A szentendrei kis-és középvállalkozások ugyanis nemcsak munkát biztosítanak a helyben élőknek, hanem legjelentősebb adófizetőkként a város működőképességét is biztosítják, továbbá tevékenységükkel jelentősen befolyásolják a városképet, a közösség állapotát, a helyi kultúrát, a turisztikai vonzerőt egyaránt.

Mindezekért kiemelkedően fontos, hogy a város önkormányzata és polgármesteri hivatala minden támogatást megadjon a szentendrei székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások részére vállalkozásuk minél egyszerűbb és sikeresebb működtetésére, annak bővítésére, fejlesztésére.

Közös és hatékony programot csak az érintettekkel együttműködve lehet kidolgozni, ennek érdekében azt javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület e cél érdekében határozatban fogadja el a program kidolgozásának megindításául szolgáló alapelveket, és az ezek alapján kidolgozandó programot egyeztessük a helyi vállalkozások képviselőivel – az ebben a határozatban rögzített egyeztetési fórumok igénybe vételével.

 

 1. Javaslat a program nevére

 

Huzsvik: Szentendre egyik legtekintélyesebb családja, amelynek tagjai mintegy 200 éve élnek a városban, elsősorban földbirtokos gazdálkodóként, bolttulajdonos kereskedőként, vendéglő- és szállodaüzemeltetőként dolgoztak, többen közülük helyi virilitásként a városi képviselő-testület tagjaként tevékenykedtek, mások közismertek voltak jótékonysági tevékenységükről, városfejlesztő egyesületi munkájukról, a kultúra vagy a turizmus támogatásáról.

A javasolt név nem emel ki éppen ezért egyetlen konkrét nevet sem a dinasztiából, hiszen a vállalkozás lényege akkor és most is a generációk tagjai között tapasztalatcsere és a folyamatosság. A „Huzsvik-féle” elnevezés pedig hűen utal a vállalkozások tulajdonos utáni elnevezésének hagyományos formájára.

 

 1. Kiinduló állítások:

 

 1. A helyi vállalkozók gyakran panaszkodnak arra, hogy a hivatal nem tekinti őket partnernek, nem érti meg a problémáikat, egymásra hárítják a felelősséget az ügyintézések során, az eljárások hosszadalmasak, nem kielégítő az információ-áramlás, sok a papírmunka, nagy a bürokrácia. Ezeket a kritikákat el kell fogadni, valóságtartalmukat meg kell vizsgálni, ugyanis egyetlen hivatal sem állíthatja, hogy hibátlanul végzi a munkáját, ha az ügyfél ezt másképp érzi, értékeli.
 2. A gazdasági válság a belső keresletet és a turizmust is gyengítette, a forgalom drasztikus visszaesése sok vállalkozást lehetetlenített el vagy sodort válsághelyzetbe.
 3. A rendszerváltozás után Szentendre vonzereje részben csökkent, a turizmus céljai megváltoztak, az egynapos látogatások nem biztosítanak elegendő fogyasztóképes keresletet az ebből élő vállalkozók számára.
 4. A történelmi belváros elvesztette hagyományos piac jellegét, évtizedek alatt egyre gyorsabb ütemben megszűntek azok a szolgáltatások a Fő tér környezetében, amelyek a helyi lakosok számára korábban célponttá, rendszeres találkozási ponttá tették az óvárost. Mára a lakosság nagy része kiábrándult a belvárosból, oda még célzott programok esetén sem szívesen látogat (kivétel a „Szentendre Éjjel-Nappal nyitva” program).
 5. Részben a települést kettészelő 11-es főút, részben a hegyvidéki városrészek ingázó lakóinak sajátos életmódja miatt a belső városrész sokak számára nem jelent valós alternatívát a szabadidő tartalmas eltöltésére.
 6. A turisztikai igényeket kiszolgáló vállalkozások egy része az alacsony minőségű termékek és szolgáltatások irányába mozdult el, amely a városképet és a városimázst negatívan befolyásolja.
 7. Hasonlóképpen negatív képet nyújt Szentendréről a belváros épületeinek állapota, a sok helyütt rendezetlen közterületek és a hiányos köztisztaság látványa, az ezért felelős felügyelet és városi szolgáltató munkájának alkalmanként rossz minősége.
 8. A zajló nagyberuházások okozta közlekedési nehézségek, az üzletek megközelíthetőségének szinte lehetetlensége még tovább fokozzák a belvárosi vállalkozások problémáit.

 

 1. A Program célja:

 

A Huzsvik Program célja, hogy a fenti állítások ismeretében, azok orvoslására egy olyan komplex javaslatcsomagot készüljön, amely az érintettekkel való konzultációkat követően, végső formájában, egyes elemeit tekintve már ez év őszétől bevezetésre kerülhessen.

 

 1. A Hivatal vállalkozásbarát jellegének, az egyszerűbb ügyintézés lehetőségének erősítése, a szükséges belső átszervezés, megerősítés végrehajtása;
 2. A vállalkozókkal való intenzívebb és rendszeresebb információ-csere és kapcsolattartás intézményének megteremtése;
 3. Hatékonyabb városmarketing és lakosság-kommunikáció városon belül és kívül;
 4. Az önkormányzat döntéseiben minél határozottabban jelenjenek meg a vállalkozás-élénkítés érdekei és eszközei;
 5. A Belváros vonzerejének növelése kommunikációs, városmarketing, kulturális, turisztikai, köztisztasági, közlekedés-szervezési területen – az érintettek bevonásával;
 6. Beruházások élénkítése.

 

 1. A Program alapelemei:

 

A. Hivatali Adminisztrációs Program

 

Meglevő programelemek:

-        a főkertész és a főépítész jogosítványai közé emeltük a virágkihelyezés engedélyezését a belvárosban,

-        biztosítjuk a szezonális közterület-használati kérelmekkel kapcsolatos gyorsított eljárást,

-        döntöttünk az építkezés ideje alatti kedvezményes díjú közterület-használatról,

Új programelemek:

-        „vállalkozói forródrót és email” üzemeltetése: biztosítani kell a Polgármesteri Hivatalban egy olyan állandó elérhetőséget, ahol a vállalkozók az ügyintézéssel kapcsolatban tájékoztatást kaphatnak, illetve ahova esetleges panaszaikkal fordulhatnak,

-        főállású vállalkozói referens alkalmazása, aki „idegenvezetőként viszi” a komplexebb vállalkozói ügyeket a városházán,

-        a várostól független közszolgáltató cégeknél a vállalkozói észrevételek segítése városüzemeltetés és a közszolgáltató intézmények (áram, gáz, víz, hulladék) tevékenységének koordinálása,

-        vállalkozói ügyintézés-elégedettség felmérése: az ipartestületnek kiküldeni 50-100 űrlapot és a Városházán is kitöltetni. Ebben felmérni a sebességet, segítőkészséget, javaslatokat és kritikákat kérni írásban – ez alapján a program aktualizálása még december végéig,

-        „Ügyfélbarát levelezés” („mit segíthetünk” céllal),

-        Meghosszabbított ügyfélfogadás bevezetése az Okmányirodában.

 

B. Részvétel az Önkormányzat döntéseiben.

 

Meglevő programelemek:

-        az Ipartestület delegáltja tagja a Városüzemeltetési Bizottságnak,

-        az önkormányzat civil rendeletében megjelent a „Vállalkozók Tanácsa” intézmény,

-        a Szentendre város legjobb iparosa díj rendszeres odaítélése,

-        Mecénás-díj megalapítása.

Új programelemek:

-        felkértük a közelmúltban alakult Alkotóművészeti Platformot, hogy vegye át a Művészeti Tanács termék-zsűriző feladatát.

 

C. Információs Program.

 

Meglevő programelemek:

-        a vállalkozói adatbázis folyamatos aktualizálása és közzététele a város honlapján,

-        rendszeres kapcsolat a helyi ipartestülettel.

-        közérdekű zöld e-mail, zöld-telefonszám bevezetése,

-        városkönyv bevezetése.

városi házirend kiadása

Új programelemek:

-        valósuljon meg a megújuló, egységes arculatú városi honlapcsaládon a helyi vállalkozók számára minden aktuális információ külön menüpontban való csoportosítása,

-        az e-ügyintézés biztosítása,

-        rendszeresíteni és intézményesíteni szükséges a vállalkozások képviselőivel történő közös gondolkodást, a tájékoztatást, illetve a felmerült problémákról történő tájékozódást: „Legyen kéthavonta vállalkozói fórum!”,

-        a Polgármesteri Hivatal szakemberei a vállalkozói fórum keretében adjanak tájékoztatást a fontosabb, a vállalkozásokat érintő jogszabályi (hatósági, közbeszerzési) változásokról,

-        az önkormányzat által kiírt pályázatokról értesítést küldünk az Ipartestület számára,

-        a megfelelő tájékoztatás érdekében készüljön rendszeresen, negyedévente megjelenő hírlevél a fontosabb önkormányzati eseményekről, hírekről.

 

D. Beruházás-élénkítő Program.

 

Meglevő programelemek:

-        kisebb (a közbeszerzési értékhatár alatti) beruházások esetében a helyi vállalkozások preferálása,

-        az Ipartestület „almacsutka” programjának támogatása,

-        vagyongazdálkodási koncepció megalkotása.

-        a belvárosi ingatlanállomány műszaki-gazdasági jellegű felmérése (a jelenleg alul hasznosított belvárosi ingatlanok üzleti célú hasznosítása érdekében),

Új programelemek:

-        Szentendre Kártya vagy Dunakanyar Kártya bevezetése,

-        szentendrei vagy dunakanyari helyi pénz bevezetése,

-        a városunkba érkező befektetők számára készüljön olyan nyomtatott dokumentum, amely összefoglalóan tartalmazza a városban történő befektetési lehetőségeket,

-        a vagyoncsoport feladata lesz, hogy a városban befektetni szándékozó potenciális beruházókat keressen (pl. Ford Közép-Kelet Európai Központ),

-        a vagyongazdálkodási koncepció felülvizsgálata,

-        új gazdasági modell megvizsgálása: 1+1, azaz a vállalkozók által akár a TDM-en keresztül befizetett összeg egy része az iparűzési adót vagy annak alapját csökkentheti,

-        a Zeneiskola átköltöztetése,

-        bérlakások felújítása,

-        az ún. „1+1” építkezések támogatása,

-        a régi „Kék Duna” vendéglő megszerzése,

-        telkek értékesítése,

-        vállalkozói hitelprogram indítása hitelintézetekkel együttműködve,

-        az üzleteknél fontos a helyi termékek árusítása, népszerűsítése, illetve a város művészeti jellegének hangsúlyosabbá tétele, melynek érdekében be kell vezetni azt, hogy az Alkotóművészeti Platform által zsűrizett termékek árusítása esetén kisebb összegű közterület használati díjat kelljen fizetni,

-        az önkormányzat által kiírt pályázatokról értesítést küldünk az Ipartestület számára,

-        közbeszerzési értékhatár alatti megrendelésekkel a helyi vállalkozók közvetlen megkeresése (kötelezően),

-        Szálloda építése,

-        Vállalkozói park kijelölése.

 

E. Belvárosi Vonzerő-élénkítő Program.

 

Meglevő programelemek:

-        a kisposta és a könyvesbolt megtartása a belvárosban,

-        tömegtermékek árusítását (pl. látványpékség) nem engedtük a Belvárosban,

-        helyi specialitású termékeket árusító üzletek segítése,

-        a Dumtsa utca felújításakor széleskörű egyeztetéseket folytattunk a helyi vállalkozásokkal,

-        az elindult beruházások (Belváros, MűvészetMalom, Korzó) megvalósulásuk után jelentős vonzerő-növekedést jelentenek,

-        az új fejlesztésű programok (Advent, Szentendre Éjjel-nappal Nyitva) sok embert vonzanak a Belvárosba,

-        a katolikus plébániával szemben lévő „piros ház” felújítása saját költségen,

-        a Városháza tetőfelújítása,

-        a katolikus Plébánia, református templom és az Ortodox templom homlokzata felújításának támogatása,a városképi alapból több homlokzatmegújítást támogattunk,

-        a műemléki épületek homlokzatának felújításakor az állványozáshoz szükséges közterület-használat díjának elengedése polgármesteri engedéllyel,

-        a Pest Megyei Múzeummal megállapodtunk a Fő téri Kereskedőház és a Pajor Kúria homlokzatának felújításáról,

-        a Postás-strandra kiírt pályáztatás során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a városban újabb, a szabadidő eltöltésére alkalmas sportolási lehetőségek kerüljenek meghonosításra (korcsolyapálya, falmászás),

Új programelemek:

-        a Kulturális Kft.-vel egyeztetések zajlanak arról, hogy milyen újabb, nagyszámú látogatót vonzó rendezvények kerüljenek megtartásra, a Szentendrei Nyár és a Teátrum hogyan fejleszthető tovább,

-        a Kulturális Kft. kérésünkre a belvárosban terezett programokat egyezteti a vállalkozókkal,

-        támogatni kell azt a törekvést, hogy a városban egész évben legyenek színházi előadások,

-        dunai attrakciók kifejlesztése, együttműködés a Duna Stratégia hazai felelőseivel és a városi folyószakaszon érdekelt vállalkozásokkal,

-        a szentendrei kiképzőbázissal egyeztetünk arról, hogy a katonazenekar rendszeresen fellépjen a belvárosban,

-        megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a téli hónapokban ingyenes korcsolyapálya működjön a belvárosban,

-        megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a Fő téren hétvégén piac, a Lázár cár téren művészpiac működjön,

-        video mapping a főtéren (lásd a prágai példát: http://youtube/QjWJHEmFfPA), a népszerű fényfestés gyakoribbá tétele,

-        egy speciális kialakítású szentendrei kisvasút engedélyezése a jobb közlekedés érdekében,

-        tárgyalás a BKV vezetőivel esetleges „irányjáratok” beindításáról,

-        „Szentendre Budapesten kezdődik” program érdekében tárgyalásokat kezdünk a fővárosi kerületi önkormányzatok illetékeseivel a kölcsönös helyszíni jelenlétről,

-        rendszeresen pályáznunk kell nemzetközi és kiemelt hazai rendezvények befogadására,

-        a testvérvárosok kulturális produkcióit rendszeresen városunkba kell invitálni,

-        nemzetiségi és egyházi szervezetekkel is együtt kell működnünk új vagy régi elfeledett rendezvények meghonosításán,

-        támogatni kell a hagyományos helyi jellegű szokások, ételek, gyümölcsök elérhetőségét, az éttermek helyi specialitások étlapon tartását,

-        a TDM irányításával készüljenek emblémázott városi termékek, ajándéktárgyak, városi legendákat összefoglaló kiadványok,

-        a városháza homlokzatának felújítására pályázat benyújtása,

-        a Bogdányi utcában célunk az egységes üzleti arculat kialakítása,

-        a kormányhivatallal együttműködés a belvárosi homlokzatok felújításának rövidebb eljárási idejű engedélyeztetésére,

-        belvárosi behajtási engedélyezési eljárás felülvizsgálata (szolgáltatásnyújtással kapcsolatban),

-        a közterülethasználat engedélyezésénél a „duplikált fizetés” megszüntetése (közterület-használat, parkolási díj),

-        illetékmentes virág-kihelyezési jogosultság a Belvárosban, de változatlanul főkertészi és főépítészi engedélyhez kötött.

 

F. Integrált Kommunikációs Program.

 

Meglevő programelemek:

-        a TDM létrehozásával a város és a városi rendezvények kommunikációjának hatékonyabbá tétele, a vállalkozásokkal történő hatékonyabb kapcsolattartás,

-        városi „ernyő honlap” fejlesztése,

-        médiakabinet felállítása az egységes városi kommunikáció érdekében,

-        Korszerű bluetooth kapuk felállítása, WIFI elérhetőség a belvárosban.

Új programelemek:

-        a TDM készítsen vonzó város-kiajánló csomagokat, alakítsa ki a saját idegenvezetői rendszerét,

-        önálló kommunikációs szakember alkalmazása a Városházán,

-        a SZEVI ingyenessé tételének lehetősége, illetve az ezzel kapcsolatos gazdasági számítások elkészítése,

-        egységes sajtólista összeállítása, rendszeres kapcsolat a regionális és az országos médiával,

-        az alapkőfelvételnél alkalmazott „kidobolás” gyakoribb alkalmazása,

-        tárgyalás a BKV vezetőivel a HÉV-végállomáson elhelyezendő információs elemekről.

 

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo