Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Egységes szerkezetű rendeletek

Tisztelt Felhasználó!

Ahhoz, hogy mielőbb megtalálja az adott rendeletet, a "ctrl" gomb és az "f" gomb együttes lenyomásával a keresőmezőbe a rendelet számát, vagy a címéből egy szót írjon be, majd az "enter" billentyű segítségével indítsa el a keresést.

1
Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
 
2.

A képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról

6/2017.
3
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete
4.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Város 2017. évi költségvetéséről5.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről


6.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról


7.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a kényszerbérlet felszámolásáról szóló 14/1996. (V.6.) Önk. sz. rendeletének hatályon kívül helyezéséről

8.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás helyi támogatásáról

9.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről
10.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a gépjárműadónak az önkormányzat illetékességi területén hatályos mértékéről szóló, többször módosított 41/1995. (XII. 14.) Önk. sz. rendeletének hatályon kívül helyezéséről
11.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról


12.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól

13.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az állattartásról
14.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról
15.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról

16.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról
17.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról
18.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a rövidített ügyintézési határidejű ügyekről

19.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról


20.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
 
21.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a város címerének és zászlójának alapításáról és használatának rendjéről
22.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint PRO URBE Emlékérem alapításáról, adományozásának rendjéről


23.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
24.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Szentendre Város Tanulmányi Ösztöndíjának alapításáról és adományozásának rendjéről
25.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Szentendre Város Alkotóművészeti Ösztöndíjának alapításáról és adományozásának rendjéről


26.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról
1.sz. melléklet
27.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete egyes tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről
37/1995.(XI. 29.) Önk. sz.
3/1995.(II. 2.) Önk. sz.
28.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről
Mellékletek:
- A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának együttes hulladékgazdálkodási terve 2004-2008.
- Dunakanyarii Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának Együttes Hulladékgazdálkodási Terve,
29.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az elektronikus ügyintézéséről
30.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Szentendre Város helyi Építési szabályzatáról és szabályozási Tervéről
A 32/2004. (VIII. 30.) rendelet hatályon kívül helyezte a 24/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelet 2,3,5. §-ait.
31.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete átmeneti előírások elrendelése a Településrendezési Tervben nem szabályozott belvárosi területekre
32.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről
33.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Szentendre, Izbég - Szentlászlói út - Bükkös patak - 0188/5 hrsz-ú út - 0188/27 hrsz-ú telek, valamint a 0196 hrsz-ú út által határolt terület helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról

34.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított rendelet módosításáról

35.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről
36.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX. 15.) Önk. sz. helyi rendelettel védett értékek felújításának támogatási rendszere

37.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének a szabályairól
38.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a közterület-, és településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről
39.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Szentendre Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
40.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

41.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a város köztisztaságáról
42.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról

43.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól valamint a Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásáról
2/2017.
44.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

45.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

46.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről
48/2013.
47.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete szeszesital-fogyasztásának közterületen való korlátozásáról
48.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatási rendszeréről

49.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetését szolgáló közműépítésekről és a kapcsolódó hozzájárulásokról
50.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről
51.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Castrum és a HÉV területére történő változtatási tilalom elrendeléséről

52.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
53.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a közművelődésről
54.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól
55.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a "Talentum" Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről
56.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testületének 16/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

16/2011
57. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról 36/2009
58. Szentendre Város Önkormányzat rendelete az Önkormányzat az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási rendszerről

34/2009


59.
Szentendre Város Önkormányzat
rendelete a közérdekű adatok közzétételéről
41/2009
60. Szentendre Város Önkormányzat rendelete vagyonkezelő jog alapításáról 23/2010
61.

Szentendre Város Önkormányzat rendelete Szentendre Tófenék és környéke mezőgazdasági övezeteire változtatási tilalom elrendeléséről

31/2011
61.

Szentendre Város Önkormányzat rendelete az Önkormányzat és a helyi ifjúság kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, valamint az ifjúság városi közéletben való részvételéről

39/2011.

62.

 

Szentendre Város Önkormányzat rendelete a településképi véleményezési eljárásról

 

10/2013.

63.

Szentendre Város Önkormányzat rendelete a  településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről

11/2013.

64.

Szentendre Város Önkormányzat rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

21/2013.

65. 

Szentendre Város Önkormányzat rendelete Szentendre Város Semmelweis Díjáról

23/2014.

66. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

4/2015.

67.

Szentendre Város közigazgatási területének egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás tilalmáról

18/2015

melléklet

68.

Szentendre Város Képviselő-testületének a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló rendelete

26/2016.

69.

Szentendre Város Képviselő-testületének rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2/2016.

70.

Szentendre Város Képviselő-testületének rendelete a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről

19/2017.

71.

Szentendre Város Képviselő-testületének rendelete Szentendre Skanzen-bővítési területtel összefüggő építési szabályzatról

21/2017.Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo